КОРИСНЕ

ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ:

1. Одеса козацька   Наукові нариси, Автори: д.і.н. Бачинська О.А., к.і.н. Гончарук Т.Г., Гуцалюк С.Б., Кіров В.І., к.і.н.Мисечко А.І., к.і.н. Новікова Л.В., к.і.н.Полторак В.М.;

2. “Козацькі січі. Нариси з історії українського козацтва XVI-XVIII ст.”  – Відп. ред. В. Смолій. 1998

Збірник – унікальне видання, де визначено і науково обґрунтовано час та місця постійного розташування над Дніпром і Дунаєм січового Коша, відтворено основні етапи історії запорозького козацтва: походження, утворення демократичної козацької республіки, господарське освоєння земель півдня України, міжнародні відносини, культуру козацької громади, а також вплив останньої на суспільно-політичне життя українського народу в період пізнього середньовіччя та нового часу.

3. “Козацька шабля” ХУІІ-ХУІІІ ст. , історико-зброєзнавче дослідження ” Денис Тоїчкін  2007

У книзі аналізуються питання появи, поширення та побуту­вання шаблі на теренах України, досліджуються проблеми місцевого виготовлення шабель. поширення їх каналами міжнародної торгівлі протягом ХVII-ХVIII ст. На основі речових та іконографічних джерел, представлених матеріалами музейних колекцій України, шабля українського козацтва розглядається як морфологічний тип.