Одеська обласна школа виховників Джур

Чорноморським науково-методичним ресурсним центром (структурний підрозділ ГО «Чорноморське гайдамацьке з’єднання») розроблено Освітню регіональну програму з організації та проведення підвищення кваліфікації фахівців з національно-патріотичного виховання (педагогічних працівників, громадських діячів, волонтерів).

В першу чергу, зазначену програму розроблено як методичне підгрунття щодо проведення заходів Одеської обласної школи виховників джур, також,   у подальшому плануємо  системно використовувати  модулі програми при проведенні семінарів, тренінгів, інших заходів з підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, громадських діячів, волонтерів. Науково-методична робота проводилась за сприяння голови Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання  при Одеській обласній адміністрації Свічинського В.С., робочої групи фахівців:  Голопотелюка О.О., Гуцалюка С.Б., Дмитрук З.А., Полторака В.М., Тимофєєва В.Я., Харитонової О.В.

Актуальність зазначеної діяльності полягає в необхідності підготовки фахівців з національно-патріотичного виховання (педагогічних працівників, громадських діячів, волонтерів) до реалізації освітньої політики держави шляхом опанування новітніми знаннями, практиками, технологіями, методиками, формами, методами професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів з урахуванням потреб педагогів, держави  та громадянського суспільства.

Метою  освітньої регіональної програми для підвищення кваліфікації фахівців з національно-патріотичного виховання (педагогічних працівників, громадських діячів, волонтерів) є підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності фахівців

щодо реалізації завдань Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України    від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання» та відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг.