Сучасні одеські Гайдамаки

Чорноморське Гайдамацьке З’єднання — одне з козацьких товариств Одеської області, створене у 2005 році. Гайдамаки продовжують давні традиції самоорганізації українців, які започатковані славним українським козацтвом наприкінці XV століття.

Чорноморське Гайдамацьке З’єднання об’єднує навколо української національної ідеї — громадської самоорганізації — тих, кому не байдуже минуле, сьогодення та майбутнє Батьківщини.

Основні мета і завдання гайдамацького руху — об’єднання зусиль українських патріотів в Одесі задля: — культурницької та історичної пропаганди української ідеї на Півдні України (дослідницький напрямок); — наслідування дбайливого ставлення козацтва до навколишнього середовища (природоохоронний напрямок); — охорони громадського порядку (правоохоронний напрямок); — підготовки національно свідомої молоді (молодіжний напрямок); — відродження традицій українського козацтва в сфері кінного спорту (кінноспортивний напрямок). Гайдамаки співпрацюють з представниками громадських організацій і державних установ Одеси, Одеської області тощо.

Серед них особливе місце займає спільна робота з державним управлінням охорони довкілля в Одеській області, державною екологічною інспекцією з охорони довкілля північно-західного регіону Чорного моря, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова, відділом історії козацтва на Півдні України НДІ історії козацтва Інститут історії Національної академії наук України, з органами місцевого самоврядування. Діяльність Чорноморського Гайдамацького З’єднання систематично висвітлюють одеські міські, регіональні та всеукраїнські ЗМІ.

Отаман Чорноморського Гайдамацького З’єднання, полковник УК Сергій Гуцалюк.