ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ

ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ:

1. Одеса козацька   Наукові нариси, Автори: д.і.н. Бачинська О.А., к.і.н. Гончарук Т.Г., Гуцалюк С.Б., Кіров В.І., к.і.н.Мисечко А.І., к.і.н. Новікова Л.В., к.і.н.Полторак В.М.;

2. “Чорноморська минувщина”    На сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.

3. “Козацькі січі. Нариси з історії українського козацтва XVI-XVIII ст.”  – Відп. ред. В. Смолій. 1998

4. “Козацька шабля” ХУІІ-ХУІІІ ст. , історико-зброєзнавче дослідження ” Денис Тоїчкін  2007