СУЧАСНІ ОДЕСЬКІ ГАЙДАМАКИ

“Чорноморське гайдамацьке з’єднання” 28.09.2005 р. набуло статусу юридичної особи.

ВИТЯГ із СТАТУТУ ГО “Чорноморське гайдамацьке з’єднання”:

 

Громадська організація “Чорноморське гайдамацьке з’єднання” (надалі іменується Організація) – є добровільною, неприбутковою, національно-патріотичною, оборонно-спортивною, природоохоронною та історико-просвітницькою громадською організацією, яка об’єднує козаків – громадян України в інтересах утвердження її державності, відродження та розвитку українського козацтва, відтворення йото звичаїв традицій та ідейно-духовних переконань, збереження культурної спадщини та природи рідного краю.

 

МЕТА:

Організація здійснює свою діяльність з метою сприяння відродженню духовних, культурних і прогресивних козацьких звичаїв і традицій, української національної ідеї, задоволенню та захисту політичних, економічних та історичних здобутків українського народу, відродженню, розвитку та утвердженню української мови серед населення, збереження пам’яток історії та культури, природи рідного краю, сприяння розбудові України як держави суверенної, самостійної, незалежної, демократичної та правової.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:

 

 • сприяння відродженню та розвитку українського козацтва, як найвищого способу життя, діяльності та поведінки українського народу;
 • сприяння відновленню та розвитку козацько-господарської діяльності і традиційних форм козацького самоврядування в межах чинного законодавства України;
 • сприяння підготовці молоді до військової служби, військово-патріотичному і спортивному вишколу козаків Організації, розбудові Збройних Сил України та інших військових і силових формувань України та укомплектуванню окремих їх підрозділів призовниками із членів /козаків/ Організації;
 • сприяння підготовці та патріотичному вихованню молодого покоління на кращих традиціях українського козацького лицарства, відданості рідному українському народові та українській Землі-Матері;
 • сприяння проведенню природоохоронних заходів;
 • організація гуртків духовно-історичного, культурного, естетичного і спортивного виховання;
 • сприяння створенню загонів, постів громадських інспекторів з охорони навколишнього природнього середовища, їх охорона;
 • створення свого видавництва, випуск своєї газети тощо, що буде сприяти висвітлюванню українського козацтва, української держави, відомих історичних діячів та сучасного того суспільства і козацтва та його діяльності;
 • проведення наукових конференцій, семінарів, лекцій, фестивалів, виставок української народної /козацької/ творчості і мистецтва, культури і історії, створення козацьких колективів козацької самодіяльності;
 • сприяння забезпеченню культурного, інформаційного обміну, тісного співробітництва з козацькими громадами інших гілок козацьких товариств України;
 • сприяння розвитку туризму та спорту /в т. ч. військово-прикладних і технічних видів/;
 • захист законних інтересів Організації та її членів у державних органах, громадських та інших організаціях, піклування про безпеку членів Організації;
 • співробітництво з громадськими організаціями, політичними партіями національно-патріотичного спрямування України, з метою об’єднання зусиль для досягнення зазначених Статутом Організації цілей і завдань.

Вищою посадовою особою  є ОТАМАН ОРГАНІЗАЦІЇ, – Сергій Гуцалюк

Наказним отаманом  /першим заступником/ назначено, – Олександр Голопотелюк